Υπηρεσίες

 • Μαζί μας απολαμβάνετε μοναδικά οφέλη, όπως:
  • Ασφάλιση οχημάτων
  • Οδική Βοήθεια
  • Φροντίδα Ατυχήματος
  • Νομική Προστασία
  • Δυνατότητα 3μηνης & 4 μηνης πληρωμής ασφαλίστρων
  • Εξυπηρέτηση στο χώρο σας
  • Ασφάλιση κατοικιών
  • Ασφάλιση επιχειρήσεων
  • Επαγγελματική Αστική Ευθύνη (Δικηγόροι, Ιατροί, Πολ.Μηχανικοί κ.λ.π.)
  • Ασφάλιση Σκαφών Αναψυχής (Αστική Ευθύνη, Ρύπανση, Μηχ.Βλάβη κ.λ.π.)
  • Ασφαλίσεις ΖΩΗΣ & προσωπικών ατυχημάτων
  • Συνταξιοδοτικά προγράμματα
  • Προγράμματα νοσοκομειακής περίθαλψης
  • Αποταμιευτικά προγράμματα